TV& VIDEO

Bản tin 16h - 05/4/2016

  • Bản tin 16h ngày 05/4/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Chính phủ hỗ trợ gạo cho vùng hạn Tây Nguyên; Đà Nẵng kiểm tra toàn bộ hỗ kinh doanh măng tươi; Xác định 2 trường hợp đầu tiên nhiễm virus Zika tại Việt Nam; Tìm giải pháp phát triển du lịch âm thực Huế...