TV& VIDEO

Bản tin 16h - 05/9/2016

  • Bản tin 16h ngày 05/9/2016 với nội dung đáng chú ý: Nỗ lực đưa học sinh vùng biển đến trường;Ngày khai giảng đặc biệt của trẻ em khuyết tật...