TV& VIDEO

Bản tin 16h - 06/3/2016

  • Bản tin 16h ngày 06/3/2016 với những tin chính sau: Đà Nẵng trao giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp Nhật Bản; Đẩy nhanh việc xây dựng nhãn hiệu sinh thái cá ngừ Việt Nam; Tour kể chuyện mang niềm vui cho trẻ khuyết tật...