TV& VIDEO

Bản tin 16h - 06/9/2016

  • Bản tin 16h ngày 06/9/2016 với những nội dung chính sau: Ngư dân phấn khởi nhận gạo hỗ trợ; Tiếp tục xét xử sơ thẩm 16 cựu cán bộ huyện Đông Hòa; Phú Yên...