TV& VIDEO

Bản tin 16h - 07/01/2016

  • Bản tin 16h ngày 07/01 với các nội dung đáng chú ý: Tình hình buôn lậu cuối năm tại Quảng Trị; Khó khăn trong chương trình sàng lọc sơ sinh tại Phú Yên; Ngân hàng thế giới dự báo về kinh tế thế giới năm 2016.