TV& VIDEO

Bản tin 16h - 07/3/2016

  • Bản tin 16h ngày 07/3/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Quảng Nam tồn đọng kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng; Ô nhiễm nghiêm trọng các làng nghề sản xuất bùn ở Quảng Trị; Chập điện gây cháy nhà ở Lâm Đồng...