TV& VIDEO

Bản tin 16h - 07/4/2016

  • Bản tin 16h ngày 07/4/2016 với một số tin tức đáng chú ý: Bình Định xây dựng bản đồ phòng cháy, chữa cháy rừng; Báo động phá hoại di tích rừng, lập mộ giả chạy dự án tại Đà Nẵng; Đa số người dân Hà Lan phản đối Hiệp định Liên kết EU - Ukraine...