TV& VIDEO

Bản tin 16h - 07/7/2016

  • Bản tin 16h ngày 07/7/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Tăng lượng phát hành trái phiếu Chính phủ 2016; Ngày mai chính thức xử phạt xe máy điện không đăng ký; Đà Nẵng xử phạt cá nhân, công ty du lịch hoạt động sai phép...