TV& VIDEO

Bản tin 16h - 07/9/2016

  • Bản tin 16h ngày 07/9/2016 với những nội dung chính sau: Người dân giám sát kê khai thiệt hại môi trường biển; Tặng quà cho người nghèo miền núi Quảng Trị...