TV& VIDEO

Bản tin 16h - 08/4/2016

  • Bản tin 16h ngày 08/4/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Triển khai tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm; Phát hiện cơ sở sản xuất dấm gạo giả làm từ axit và nước lạnh; Huế gia tăng nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết...