TV& VIDEO

Bản tin 16h - 08/6/2016

  • Bản tin 16h ngày 08/6 với các nội dung đáng chú ý: Tìm thấy thi thể một phu vàng vụ sập hang Nước tại Thanh Hóa; Mở đường bay thẳng Vinh - Bangkok; Ngày bầu cử Siêu thứ ba cuối cùng tại Mỹ.