TV& VIDEO

Bản tin 16h - 08/7/2016

  • Bản tin 16h ngày 08/7 với các nội dung đáng chú ý: Quảng Nam bàn phương án xử lý 2 công ty vàng; Đà Nẵng siết chặt hoạt động tàu du lịch; Siêu bão Nepartak đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc).