TV& VIDEO

Bản tin 16h - 08/8/2016

  • Bản tin 16h - 08/8/2016 với những nội dung chính sau: Quảng Bình công bố ruốc biển an toàn; Một số lưu ý trong phòng chống sốt xuất huyết...