TV& VIDEO

Bản tin 16h - 09/4/2016

  • Bản tin 16h ngày 09/4/2016 có những nội dung chính: Phê chuẩn 3 Phó Thủ tướng và 18 Bộ trưởng, thành viên Chính phủ; Ninh Thuận phân bổ gần 2.000 tấn gạo cứu đói giáp hạt cho người dân vùng hạn; Khánh Hòa xóa bỏ tình trạng lang thang ăn xin...