TV& VIDEO

Bản tin 16h - 09/9/2016

  • Bản tin 16h ngày 09/9/2016 với nội dung đáng chú ý: 8 tháng, Quảng Nam cấp phép 7 dự án FDI; Đại học Huế giảm học phí cho con em ngư dân.