TV& VIDEO

Bản tin 16h - 10/8/2016

  • Bản tin 16h ngày 10/8/2016 với nội dung đáng chú ý: 55 năm thảm họa da cam Việt Nam; 57 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân da cam ở Quảng Trị; Tẩy rửa dioxin tại sân bay Đà Nẵng.