TV& VIDEO

Bản tin 16h - 11/02/2016

  • Bản tin 16h ngày 11/02/2016 có một số nội dung chính: Đà Lạt tái diễn tình trạng "Cò ém phòng, tăng giá"; Giá cả thị trường sau Tết; Doanh nghiệp Hàn Quốc bắt đầu rút khỏi KCN chung Kaesong...