TV& VIDEO

Bản tin 16h - 11/4/2016

  • Bản tin 16h ngày 11/4/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Quảng Trị phát hiện 13 bộ hài cốt liệt sĩ gần cao điểm 689; Cá chết bất thường ven biển Kỳ Anh, Hà Tĩnh; Gia tăng tình trạng xâm hại tình dục trẻ em; Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận "Dâu tây Đà Lạt"...