TV& VIDEO

Bản tin 16h - 11/8/2016

  • Bản tin 16h ngày 11/8/2016 với những nội dung chính sau: Đà Nẵng dự kiến chuyển dời trung tâm hành chính; 32.500 doanh nghiệp bị thanh tra, kiểm tra thuế...