TV& VIDEO

Bản tin 16h - 11/9/2016

  • Bản tin 16h ngày 11/9/2016 với những nội dung chính sau:Phát hiện cơ sở sản xuất mỡ bẩn tại Đà Nẵng; cà phê nhân xô ở tây Nguyên tăng giá...