TV& VIDEO

Bản tin 16h - 12/01/2016

  • Bản tin 16h ngày 12/01/2016 với một số tin tức đáng chú ý: Phụ thu 40 - 60% vé xe Tết; Bình Định phát huy lợi thế thu hút đầu tư; Hạ tầng giao thông thúc đẩy tăng trưởng kinh tế miền Trung và Tây Nguyên.