TV& VIDEO

Bản tin 16h - 13/01/2016

  • Bản tin 16h ngày 13/01/2016 có những nội dung chính: Hàng trăm hộ dân tại Gia Lai chặt phá rừng; Quảng Nam âm gần 90 tỷ đồng bảo hiểm y tế; Những thay đổi ở làng quê ven biển...