TV& VIDEO

Bản tin 16h - 14/4/2016

  • Bản tin 16h ngày 14/4/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Bình Thuận chấm dứt hoạt động thăm dò tìm vàng ở núi Tàu; Cháy nhà ở Lâm Đồng, một người tử vong; Hiểm họa khôn lường từ “cỏ Mỹ”; Nguy cơ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria...