TV& VIDEO

Bản tin 16h - 14/5/2016

  • Bản tin 16h ngày 14/5/2016 có một số nội dung chính: Khởi tố đối tượng tung tin cá chết ở Cồn Vành, Thái Bình; Gia tăng nguy hại sức khỏe khi làm việc giữa nắng nóng; Gia tăng nguy hại sức khỏe khi làm việc giữa trời nóng...