TV& VIDEO

Bản tin 16h - 15/5/2016

  • Bản tin 16h ngày 15/5/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Cưa bom, 3 thanh thiếu niên chết thảm; Mưa chuyển mùa cứu hạn cho Tây Nguyên; Biến bất lợi khô hạn thành lợi thế; Malaysia chuẩn bị cải tổ nội các...