TV& VIDEO

Bản tin 16h - 16/5/2016

  • Bản tin 16h ngày 16/5/2016 có những nội dung chính: Nghệ An an táng 65 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào; Đàn voi rừng phá rẫy để tìm thức ăn; Tồn đọng hơn 30.000 tấn muối tại Khánh Hòa...