TV& VIDEO

Bản tin 16h - 16/8/2016

  • Bản tin 16h ngày 16/8/2016 với những nội dung chính: Thêm một áp thấp nhiệt đới trên vịnh Bắc Bộ; Nhiều vi phạm khi không có cảnh sát giao thông;...