TV& VIDEO

Bản tin 16h - 17/5/2016

  • Bản tin 16h ngày 17/5/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Đà Nẵng phổ biến thông tin pháp luật về bán hàng đa cấp; Quảng Bình bắt đối tượng vận chuyển ma túy đá; Triều Tiên có bộ trưởng ngoại giao mới; Phương Tây sẵn sàng vũ trang cho chính phủ Lybia...