TV& VIDEO

Bản tin 16h - 17/8/2016

  • Bản tin 16h - 17/8/2016 với những nội dung chính sau: Cháy rừng ở Hải Vân; Người dân phản ứng việc chôn lấp rác thải của doanh nghiệp...