TV& VIDEO

Bản tin 16h - 18/01/2016

  • Bản tin 16h ngày 18/01/2016 có những nội dung chính: Thừa Thiên Huế tăng tỷ lệ người dùng nước sạch lên 84%; Hỗ trợ ngư dân miền Trung phòng chống thiên tai; Trữ rơm cứu đàn gia súc mùa nắng hạn...