TV& VIDEO

Bản tin 16h - 18/5/2016

  • Bản tin 16h ngày 18/5/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Tăng cường bảo tồn thiên nhiên miền Trung - Tây Nguyên; Ngư dân Quảng Nam tiếp tục vươn khơi bám biển; Canada: Cháy rừng lan tới mỏ dầu cát; 150 người bị chôn vùi do lở đất ở Sri Lanka...