TV& VIDEO

Bản tin 16h - 18/6/2016

  • Bản tin 16h ngày 18/6/2016 có một số nội dung chính: Mở rộng phạm vi tìm kiếm máy bay CASA-212; Thi thể thượng tá Trần Quang Khải về đến đất liền; Nâng cao năng lực cứu nạn đường thủy...