TV& VIDEO

Bản tin 16h - 20/02/2016

  • Bản tin 16h ngày 20/02/2016 có những nội dung chính: Quảng Bình xử lý khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản trái phép; Thừa Thiên Huế phát hiện 640 vụ vi phạm luật lâm nghiệp; Thủy điện chặn dòng, nông dân thiếu nước...