TV& VIDEO

Bản tin 16h - 20/7/2016

  • Bản tin 16h ngày 20/7/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ ở Phú Yên; Dạy tiếng Việt cho trẻ vùng cao dịp hè; Xăng giảm giá gần 700 đồng/lít; Bình Định thiếu vaccine trầm trọng...