TV& VIDEO

Bản tin 16h - 20/8/2016

  • Bản tin 16h ngày 20/8 với nội dung đáng chú ý: Truy xuất nguồn gốc thịt lợn bằng điện thoại; Điều tra vụ phá rừng khu bảo tồn EA Sô.