TV& VIDEO

Bản tin 16h - 20/9/2016

  • Bản tin 16h ngày 20/9/2016 với nội dung đáng chú ý: Công bố chất lượng hải sản 4 tỉnh Bắc miền Trung; Formosa Hà Tĩnh mới khắc phục 38/58 lỗi; Thủy điện sông Bung 2 tích nước sai quy định.