TV& VIDEO

Bản tin 16h - 21/8/2016

  • Bản tin 16h ngày 21/8 với nội dung đáng chú ý: Hà Tĩnh bắt 18 con bạc; Tháo gỡ khó khăn ở khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo...