TV& VIDEO

Bản tin 16h - 22/01/2016

  • Bản tin 16h ngày 22/01/2016 có những nội dung chính: Em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp mang thai hộ; Đà Nẵng đảm bảo đủ vé xe Tết; Cảnh sát Bolivia thu giữ lượng ma túy kỷ lục...