TV& VIDEO

Bản tin 16h - 22/02/2016

  • Bản tin 16h ngày 22/02/2016 với những nội dung chính: Quảng Trị nỗ lực cứu vụ tiêu sau tình trạng bị rụng lá hàng loạt; Khai mạc hội thơ Việt Nam; Nông dân Đắk Nông tập trung toàn lực chống hạn...