TV& VIDEO

Bản tin 16h - 22/4/2016

  • Bản tin 16h ngày 22/4/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Tìm hiểu nguyên nhân cá chết hàng loạt; Cảnh báo cháy rừng ở Quảng Ngãi; Bùng phát hướng dẫn viên du lịch trái phép tại Khánh Hòa; NATO cảnh báo về hoạt động buôn người...