TV& VIDEO

Bản tin 16h - 22/5/2016

  • Bản tin 16h ngày 22/5/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Tổng hợp tỷ lệ cử tri các địa phương đi bỏ phiếu; Không khí bầu cử tại khu vực Tây Nguyên; Không khí bầu cử ở khu vực biển miền Trung...