TV& VIDEO

Bản tin 16h - 22/7/2016

  • Bản tin 16h ngày 22/7/2016 với những nội dung chính: Cách chức buộc thôi việc nhiều cán bộ tổng cục thủy sản; Diễn biến vụ Formosa Hà Tĩnh chôn bùn thải ra môi trường;...