TV& VIDEO

Bản tin 16h - 22/8/2016

  • Bản tin 16h ngày 22/8/2016 với những nội dung chính sau: Kiểm tra dịch bệnh sốt xuất huyết tại Khánh Hòa; Hỗ trợ trẻ em vùng biên đến trường...