TV& VIDEO

Bản tin 16h - 24/10/2016

  • Bản tin 16h ngày 24/10/2016 với những nội dung chính sau: Bất an ở làng quy hoạch treo; Cảnh báo nguy cơ cháy nổ tại các chợ truyền thống tại Hà Tĩnh...