TV& VIDEO

Bản tin 16h - 24/7/2016

  • Bản tin 16h ngày 24/7/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Thông tin về việc xử lý chất thải của Formosa; Gần 60.000 hộ nông dân Gia Lai được vay vốn sản xuất; Hội thảo quốc tế về phán quyết của Tòa Trọng tài...