TV& VIDEO

Bản tin 16h - 25/4/2016

  • Bản tin 16h ngày 25/4/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Bỏ hoang vùng nuôi tôm mùa nắng nóng; Họp kiểm điểm cán bộ liên quan đến vụ khởi tố chủ quán Xin Chào; Khẩn trương điều tra nguyên nhân cá chết hàng loạt...