TV& VIDEO

Bản tin 16h - 26/10/2016

  • Bản tin 16h ngày 26/10/2016 với nội dung chính sau: Giáo viên lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền; Nguy cơ tai nạn do lưu thông qua đập tràn...