TV& VIDEO

Bản tin 16h - 26/5/2016

  • Bản tin 16h ngày 26/5/2016 có những nội dung chính: Khôi phục sản xuất cà phê, hồ tiêu sau hạn hán; Xu hướng canh tác nông sản siêu nhỏ; Phú Yên khởi tố vụ phá hoại 110 hecta rừng...