TV& VIDEO

Bản tin 16h - 26/6/2016

  • Bản tin 16h ngày 26/6/2016 có những nội dung chính: Ngày quốc tế phòng chống ma túy; Thái Lan bắt giữ lượng lớn ma túy; Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng buôn bán ma túy...