TV& VIDEO

Bản tin 16h - 26/8/2016

  • Bản tin 16h ngày 26/8/2016 với những nội dung chính sau: Rơi máy bay huấn luyện quân sự tại Phú Yên; Đà Nẵng khởi tố 3 đối tượng bắt người trái pháp luật...